Hva gjør vi?

Vi skal hjelpe våre kunder til mer salg og mer presis synlighet og posisjon.

Vårt utgangspunkt er at det generelt er for mye “snikksnakk” og for lite gjennomføringskraft, så vår terskel for å sette igang skal være lav.

ADRESSE
Yellowtail AS
Øvre Krohnåsen 15
5239 Rådal

TELEFON
922 66 078

EPOST
post@yellowtail.no